Hans Knudsen Instituttet

  • Virksomhedsprofil
  • Logo
  • Stationary
  • Brochurer
  • Hjemmeside
  • Reklamegaver

Hans Knudsen Instituttet, i daglig tale HKI, samarbejder med kommuner om at løse særlige udfordringer inden for beskæftigelsesområdet. HKI har mere end 100 års erfaring med at støtte mennesker med fysiske, psykiske eller sociale barrierer i at komme ind på, eller tættere på, arbejdsmarkedet. Det gør HKI gennem udviklingsforløb, uddannelse og beskyttet beskæftigelse ud fra tanken om, at ’alle har ret til et arbejdsliv’. Se mere på hki.dk

Vil du være mere synlig?

Skriv til os hvis vi skal tage en snak om hvordan din virksomhed bliver mere synlig.