Dansk Blindesamfund

  • Direct mail
  • Annoncer
  • Magasin
  • Årsrapport
  • Reklamegaver

Dansk blindesamfund har som mission at varetage blinde og stærkt svagsynedes interesser, så de sikres ligestilling med andre borgere i samfundet samt mulighed for selvbestemmelse over eget liv og egen tilværelse for eksempel i forhold til skolegang, uddannelse, beskæftigelse og kultur- og fritidsliv. Se mere på blind.dk

Vil du være mere synlig?

Skriv til os hvis vi skal tage en snak om hvordan din virksomhed bliver mere synlig.